APIE MUS:


Lietuvos imunologų draugija (LID) yra pelno nesiekianti savarankiška asociacija, vienijanti gydytojus ir mokslininkus, besidominčius imunologijos mokslu. LID įkurta 1991 metais.
LID Garbės nario vardas yra suteiktas ne tik iškiliausiems ir nusipelniusiems Lietuvos imunologams, bet ir JAV, Vokietijos bei Švedijos mokslininkams.

Kiekvienais metais LID organizuoja kelis renginius, skirtus aktualiausioms ir naujausioms problemoms imunologijoje, pritraukiant įvairių specialybių medikus ir mokslininkus. Tradiciškai kiekvienais metais pažymima Pasaulinė imunologijos diena – balandžio 29 d., o metų pabaigoje vyksta lankytų renginių – konferencijų, seminarų, mokyklų – aptarimai.

Pagrindiniai draugijos tikslai – remti imunologijos švietimą ir mokslą Lietuvoje, propaguoti imunologijos mokslo laimėjimus, padėti tobulinti draugijos narių profesionalumą ir kvalifikaciją.