LID narystė


Norint įstoti į LID, reikia atsiųsti prašymą LID sekretorei D. Stravinskienei (dovile.stravinskiene@gmc.vu.lt) ir sumokėti stojimo mokestį (10 Eur) ir metinį mokestį (10 Eur) į LID sąskaitą.

Prašymo forma