LID narystė


Norint įstoti į LID, reikia atsiųsti prašymą l. e. p. LID sekretoriui Martynui Simanavičiui (martynas.simanavicius@bti.vu.lt) ir sumokėti stojimo ir narystės mokesčius (10+10 = 20 Eur) į LID sąskaitą.

Prašymo forma